mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Powiatowy Zespół Nr 1
Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2019/2020 znajduje się pod adresem: https://pz1oswiecim.mobidziennik.pl/2019